4H-järjestö

4H on valtakunnallinen, sitoutumaton nuorisojärjestö, jossa lapset ja nuoret oppivat aktiivisen kansalaisuuden ja yrittäjyyden taitoja.

4H-järjestö sai alkunsa Yhdysvalloissa 1900-luvun alussa. Toimintaa on 100 maassa ympäri maailmaa. Suomessa 4H on toiminut vuodesta 1928. Jäsenmäärältää 4H kuuluu Suomen suurimpien nuorisojärjestöjen joukkoon.

Järjestön ydintehtävänä on tukea lasten ja nuorten tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä elämänhallintaa.

Toiminta perustuu kasvatusfilosofi John Deweyn ajatuksiin. Tärkeitä asioita oppimisessa ovat oma kokemus ja yhteisöllisyys.

Arvot

Arvoihimme sisältyvät neljä H-kirjainta sisältävät ajatuksen lapsen ajattelun, taitojen ja tunne-elämän tasapainoisesta kehityksestä ja sitä kautta rakentuvasta hyvinvoinnista. Pidämme arvoja esillä kaikessa toiminnassamme.


HEAD – Harkinta Kehitämme jatkuvasti omaa itsenäistä ajatteluamme. Olemme rehellisiä ja oikeudenmukaisia.

HANDS – Harjaannus Harjoittelemme käytännön ja käden taitoja. Olemme yritteliäitä ja aktiivisia.

HEART – Hyvyys Kunnioitamme ihmisiä ja luontoa. Pidämme huolta itsestämme ja toisistamme. Olemme avarakatseisia sekä yhteistyötaitoisia.

HEALTH – Hyvinvointi Luomme arjen hyvinvointia itsellemme ja muille. Olemme valmiita hyviin tekoihin omassa lähiympäristössämme ja laajemmin maailmassa.


4H-nuorisotyön strategiaan 2023 – 2025 voit tutustua täällä.

Suomen 4H-liitto