Hankkeet


Arvo&Lahja

tammikuussa 2019 päättynyt Arvo & Lahja-hanke oli Siilinjärven ja Maanigan 4H-yhdistysten yhteinen, uutta alueellista toimintamallia kehittävä hanke. Sen avulla koulutettiin ja työllistettiin nuoria vanhusten viriketoiminnan tuottajina ja kehittäjinä, sekä kehitettiin paikallista yhdistystoimintaa. Hankkeen tarve oli lähtöisin paikallisilta vanhuksilta ja nuorilta, sekä heidän kanssaan päivittäin toimivilta. Nuoret vanhusten viriketoiminnan tuottajina oli mahdollisuus sekä vanhuksille, että nuorille.


Hautomakone

Lokakuussa 2019 startannut Hautomakone -yrityspolkuja nuorille- hanke tähtää nuorten yrittäjyydestä kiinnostuneiden yrittäjyyteen liittyvien tietojen, taitojen ja toimintakyvyn ylläpitoon ja lisäämiseen. Kaksivuotinen hanke toteutetaan kehittämishankkeena, jossa toiminnan keskiössä on asiantuntijoiden tietoa ja nuorten yrittäjämentoreiden kokemuksia hyödyntävä työpajatyyppinen osallistava toiminta.


VaraVerkko

Pohjois-Savon 4H-yhdistykset Pielavedeltä, Iisalmesta, Kiuruvedeltä, Maaningalta ja Siilinjärveltä käynnistävät alueellaan uudenlaista hanketoimintaa.

VaraVerkko- hankkeessa (1.5-31.10.2020) kehitetään verkkovälitteistä nuorisotyötä, koulutetaan ja työllistetään nuoria sekä luodaan heille uusia toimintatapoja kiinnittyä työelämään myös poikkeusoloissa. Etelä- Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt hankkeelle rahoituksen  30.4.2020 (Euroopan Sosiaalirahasto ja Suomen rakennerahasto: Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020-ohjelma).

Hankkeen toimenpiteet ovat nyt ajankohtaisia, kun moni nuorille suunnattu toiminta on keskeytetty. Toiminta-alueen hakijayhdistyksillä on vahva osaaminen nuorten kouluttamisessa ja työllistämisessä, mikä edistää hankkeen toimia. Hankkeen verkkokoulutusten teemoina ovat; yrittäjyys, kodin sisä- ja ulkotyöt, luonto työnantajana ja työelämän pelisäännöt.

Hankkeessa hyödynnetään toiminnanjohtajien erityisosaamista liittyen nuorten verkkokoulutuksiin ja työllistämiseen.

Hanketta hallinnoi Pielaveden 4H-yhdistys ry.