Hankkeet


Arvo&Lahja

tammikuussa 2019 päättynyt Arvo & Lahja-hanke oli Siilinjärven ja Maanigan 4H-yhdistysten yhteinen, uutta alueellista toimintamallia kehittävä hanke. Sen avulla koulutettiin ja työllistettiin nuoria vanhusten viriketoiminnan tuottajina ja kehittäjinä, sekä kehitettiin paikallista yhdistystoimintaa. Hankkeen tarve oli lähtöisin paikallisilta vanhuksilta ja nuorilta, sekä heidän kanssaan päivittäin toimivilta. Nuoret vanhusten viriketoiminnan tuottajina oli mahdollisuus sekä vanhuksille, että nuorille.


Hautomakone

Lokakuussa 2019 startannut Hautomakone -yrityspolkuja nuorille- hanke tähtäsi nuorten yrittäjyydestä kiinnostuneiden yrittäjyyteen liittyvien tietojen, taitojen ja toimintakyvyn ylläpitoon ja lisäämiseen. Kaksivuotinen hanke toteutettiin kehittämishankkeena, jossa toiminnan keskiössä oli asiantuntijoiden tietoa ja nuorten yrittäjämentoreiden kokemuksia hyödyntävä työpajatyyppinen osallistava toiminta.

Hautomakonehanke päättyi toukokuussa 2022.


VaraVerkko

Pohjois-Savon 4H-yhdistykset Pielavedeltä, Iisalmesta, Kiuruvedeltä, Maaningalta ja Siilinjärveltä käynnistivät alueellaan uudenlaista hanketoimintaa.

VaraVerkko- hankkeessa (1.5-31.10.2020) kehitettiin verkkovälitteistä nuorisotyötä, koulutettiin ja työllistettiin nuoria sekä luodiin heille uusia toimintatapoja kiinnittyä työelämään myös poikkeusoloissa. Etelä- Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus myönsi hankkeelle rahoituksen  30.4.2020 (Euroopan Sosiaalirahasto ja Suomen rakennerahasto: Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020-ohjelma).

Hankkeen toimenpiteet olivat ajankohtaisia, kun moni nuorille suunnattu toiminta oli keskeytetty. Toiminta-alueen hakijayhdistyksillä on vahva osaaminen nuorten kouluttamisessa ja työllistämisessä, mikä edisti hankkeen toimintaa. Hankkeen verkkokoulutusten teemoina olivat: yrittäjyys, kodin sisä- ja ulkotyöt, luonto työnantajana ja työelämän pelisäännöt.

Hankkeessa hyödynnettiin toiminnanjohtajien erityisosaamista liittyen nuorten verkkokoulutuksiin ja työllistämiseen.

Hanketta hallinnoi Pielaveden 4H-yhdistys ry.